ห้องสมุดความประทับใจต่อผลิตภัณฑ์ นี่คือห้องสมุดที่รวบรวมคอมเม้นจากผู้ใช้บริการทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่

เวเบอร์ไทล์ เซฟและการผลิตสารประกอบกาว

 

ในช่วงแรกๆ ของการผลิตสารประกอบกาว คำว่าซีเมนต์ กาว กัม มอร์ตาร์ เรซิน เมือก น้ำพริก และสารยึดติดและสารเคลือบหลุมร่องฟันถูกนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกันโดยเสรี เวเบอร์ไทล์ เซฟในยุคปัจจุบันที่เราพยายามแยกความแตกต่างระหว่างสารเคลือบหลุมร่องฟันและสารยึดติดเวเบอร์ไทล์ เซฟ นี่เป็นงานที่ยากเนื่องจากสารเคลือบหลุมร่องฟันส่วนใหญ่สามารถเป็นกาวได้ และกาวส่วนใหญ่สามารถเป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันได้ ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติที่สารเคลือบหลุมร่องฟัน

โพลียูรีเทนจะมีคุณสมบัติความแข็งแรงใกล้เคียงกับกาวโครงสร้างเวเบอร์ไทล์ เซฟ ผู้ผลิตกาวได้พยายามสร้างคำจำกัดความที่ดีขึ้นสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้เวเบอร์ไทล์ เซฟเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าทราบว่าควรซื้ออะไรยางวัลคาไนซ์ถูกใช้เป็นกาวตั้งแต่ครั้งแรกที่โธมัส แฮนค็อกค้นพบว่ากระบวนการวัลคาไนซ์ที่คิดค้นโดยชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์ ได้สร้างพันธะระหว่างยางกับโลหะในปี ค.ศ. 1843 ยางนี้ถูกใช้มาหลายปีเป็นวิธีเดียวในทางปฏิบัติในการยึดโลหะกับยาง

เมื่อมีการวางยาแนวอะคริลิกชนิดแรกออกสู่ตลาด นี่คือจุดเริ่มต้นของความสับสน

แม้ว่าจะจริงจัง ข้อจำกัดของเทอร์โมพลาสติกสิ่งที่เราเรียกว่าซีเมนต์ยางถูกนำมาใช้ครั้งแรกในการยึดติดระหว่างยางกับโลหะ โดยทั่วไปจะเป็นการกระจายตัวของแผ่นยางในน้ำมันเบนซินอย่างง่ายเวเบอร์ไทล์ เซฟ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโทลูอีนหรือตัวทำละลายอื่น เวเบอร์ไทล์ เซฟยางจะวางบนโลหะด้วยแปรงและปล่อยให้แห้งก่อนที่จะสัมผัสกับยางที่จะยึดติดกับโลหะในปีพ.ศ. 2480 กาวอะคริลิกได้ปรากฏตัวครั้งแรกในที่เกิดเหตุ ปัจจุบันมีการใช้สารเหล่านี้ทั้ง

ในสูตรที่ไวต่อแรงกดและที่ไม่ไวต่อแรงกด ทั้งในรูปแบบอิมัลชันและในฐานะตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น โมโนเมอร์และซีเมนต์พอลิเมอร์ ไซยาโนอะคริเลต และการใช้กาวทางเทคนิคหลายอย่าง เวเบอร์ไทล์ เซฟสิ่งเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นกาวในทศวรรษที่ 1920 เริ่มมีประโยชน์ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1930 แต่ในปี 1958 เวเบอร์ไทล์ เซฟเมื่อมีการวางยาแนวอะคริลิกชนิดแรกออกสู่ตลาด นี่คือจุดเริ่มต้นของความสับสนบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันและสิ่งที่เป็นกาว

ช่วงที่โปรแกรมการตลาดที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมกาวโดยเฉพาะ

ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของความสับสนระหว่างกาวและสารเคลือบหลุมร่องฟันเกิดขึ้นจากช่วงปลายทศวรรษ 1950เวเบอร์ไทล์ เซฟถึงต้นทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นช่วงที่โปรแกรมการตลาดที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมกาวโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้กำหนดสูตรต้องมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับสารเคมี

ทุกประเภทที่เป็นไปได้เพื่อจัดเรียงโฆษณาทั้งหมดนี้ กาวซีเมนต์ เวเบอร์ไทล์ เซฟเนื่องจากความรู้ที่กว้างขวางนี้ ผู้กำหนดสูตรส่วนใหญ่จึงมีพื้นฐานในอุตสาหกรรมการเคลือบและยาง สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เนื่องจากเรซินสังเคราะห์เกือบทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบันนี้เคยอยู่ในอุตสาหกรรมการเคลือบเวเบอร์ไทล์ เซฟและเทคโนโลยียางมาก่อน นี่คือสาเหตุและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ความสับสนและการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันและสารยึดติดหลายอย่าง

 

Comments are closed